Act aditional 1

 

La Regulamentul oficial al programului de fidelitate „RTC STARS”

Organizatorul programului de fidelitate „RTC STARS”, RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr 29, AFI TECH PARK 1, etaj 1, spatiul 1, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/23411/1994, CUI RO6562512, avand contul bancar deschis la BRD GSG SMCC, cod IBAN RO82BRDE450SV01044084500, reprezentata prin Cristian Laza in calitate de Director General, denumita in continuare RTC sau Organizatorul.

Avand in vedere:

  • art. 1 din Regulamentul oficial al programului de fidelitate „RTC STARS” (“Regulamentul”), conform caruia Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 1 (una) zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe site-ul www.rtc.ro.
  • intentia Organizatorului de a modifica perioada de desfasurare a Campaniei prin prelungirea acesteia pana pe data de 30.09.2021

Organizatorul decide modificarea Regulamentului dupa cum urmeaza:

  1. Se modifica Art. 2 « Teritoriul si durata de desfasurare a Programului », si va avea urmatorul continut:

“Programul de fidelitate prezentat in acest Regulament se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv online, prin accesarea site-ului: www.rtc.ro

Programul de fidelitate se desfasoara incepand cu data de 01.10.2019 si se incheie la data de 30.09.2021

Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment modificarea, suspendarea sau incetarea programului.Dupa data incheierii Programului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Programului.

Dupa data incetarii Programului produsele participante (identificate la art. 3 din prezentul Regulament) isi pierd aceasta calitate de produse participante.”

  1. Modificarile aduse prin prezentul Act Aditional vor intra in vigoare incepand cu data de 1.10.2020
  2. Toate celelalte prevederi cuprinse in Regulament raman nemodificate.